กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 

   
ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทางการเกษตรของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป + จังหวัดภูเก็ต
  + สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
  + อัตรากำลัง
  + การพัฒนาบุคคลากร
+ การจัดการความรู้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  + MRCF
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (18/02/57)........[ รายละเอียด ]
ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (5/02/2557).......[ รายละเอียด ] + ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (24/01/2557).....[ รายละเอียด ] + แผนบูรณาการ
ประกาศ สอบราคาจ้างแสดงสินค้าและนิทรรศการ (10/01/2557).......{ รายละเอียด ] + ติดตามนิทเศงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + การประชุมประจำเดือน


>>>>> <<<<<<

......Click......

+ การประชุมเกษตรอำเภอ
+ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+ สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
+ รายละเอียดโครงการ
+ คู่มือโครงการ (คง.)ปี 57
+ แผนยุทธศาสตร์ ปี 57-60

     
 

 

เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้บริการทางการเกษตรแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในงาน อบต.กมลาพบประชาชน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงานท่องเที่ยวชมสวนสับปะรด ในงานผู้ว่าพบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดแสดงนิทรรศการสับปะรดภูเก็ต ในงานเกษตรแฟร์จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดภูเก็ตแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรมสวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

จังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจสับปะรดภูเก็ต เพื่อยกระดับการตลาด สร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียง ณ พอดีฟาร์ม หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

[รายละเอียด]

จังหวัดภูเก็ต เร่งสร้างความเข้าใจเรื่อง "โลจิสติกส์" แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

จังหวัดภูเก็ต คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557

[ รายละเอียด }

จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมคัดสรรเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของเกษตรกรภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2557

[รายละเอียด ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 27/07/14 22:04