กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 

นายปารเมศ ทองปรีชา
เกษตรจังหวัดภูเก็ต
   
ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทางการเกษตรของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป + จังหวัดภูเก็ต
  + สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
  + อัตรากำลัง
  + การพัฒนาบุคคลากร
+ คลังความรู้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      + MRCF
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน.............[รายละเอียด]
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การตลาดวิสาหกิจชุมชน (22/12/58)............[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (18/02/57)........[ รายละเอียด ] + ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 57
ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (5/02/2557).......[ รายละเอียด ] + แผนบูรณาการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (24/01/2557).....[ รายละเอียด ] + ติดตามนิทเศงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + การประชุมประจำเดือน


>>>>> <<<<<<

......Click......

+ การประชุมเกษตรอำเภอ
+ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+ สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
+ แนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart Farmer
+ รายละเอียดโครงการ
+ คู่มือโครงการ (คง.)ปี 57
+ แผนยุทธศาสตร์ ปี 57-60

     
   
   

เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "ภูเก็ตสะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน" ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ บริเวณหาดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต

[รายละเอียด]

นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานและมอบนโยบายขับเคลื่อน งานส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดภูเก็ตทุกระดับ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต เร่งทบทวนข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2557/2558 และ Zoning เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ แปลงสับปะรดภูเก็ต ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

   

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

 

 

     

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 30/04/15 11:39